MENI

35. сједница Независне комисије за праћење услова боравка у заводима, поступање и поштивање људских права лица над којима се извршавају кривичне санкције и друге мјере које је изрекао у кривичном поступку Суд Босне и Херцеговине, страни судови за дјела предвиђена Кривичним законом Босне и Херцеговине или међународним уговором чија је потписница Босна и Херцеговина или други суд у складу са законом Босне и Херцеговине

25.10.2018. 17:00 Oстало

Дневни ред:

  1. Усвајање Записника 34. сједнице Независне комисије;
  2. Информација о посјети чланова Независне комисије Казнено поправном заводу Бања Лука;
  3. Допис Казнено поправног завода Зеница број: 01-12-9351/18 од 8.10.2018. године а запримљен у Писарници Парламентарне скупштине БиХ 15.10.2018. године, број: 05-6-50-13-27-33-4/18;
  4. Текућа питања
    a) План активности за новембар 2018. годинеНАПОМЕНА: Сједница ће се одржати у просторијама Казнено поправног завода Бања Лука, Благоја Паровића 139 Б,   Бања Лука

ОДРЖАНЕ СЈЕДНИЦЕ