MENI

59. sjednica Odbora za žalbe građana Parlamentarne skupštine BiH

22.11.2018 17:00 sala 2/II

Dnevni red:

 1. Usvajanje Zapisnika 58. sjednice Odbora za žalbe građana Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine;
 2. Razmatranje žalbi na rad policijskih službenika Granične policije Bosne i Hercegovine:
  a) žalba broj: 05/2-50-17-1700/18 od 24. 7. 2018. i Izvještaj Granične policije Bosne i Hercegovine o provedenom internom postupku, broj: 17-07-34-7-8482/18 od 11. 10. 2018,
  b) žalba broj: 05/2-50-17-1833/18 od 31. 7. 2018. i Izvještaj Granične policije Bosne i Hercegovine o obavljenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-6908/18 od 18. 10. 2018,
  c) žalba broj: 05/2-50-17-1270/18 od 24. 5. 2018. i Izvještaj Granične policije Bosne i Hercegovine o provedenom internom postupku, broj: 17-07-34-7-4279/18 od 18. 10. 2018,
  d) žalba broj: 05/2-50-17-1702/18 od 24. 7. 2018. i Izvještaj Granične policije Bosne i Hercegovine o provedenom internom postupku, broj: 17-07-34-7-6620/18 od 22. 10. 2018,
  e) žalba broj: 05/2-50-17-1445/18 od 18. 6. 2018. i Izvještaj Granične policije Bosne i Hercegovine o provedenom internom postupku, broj: 17-07-34-7-4905/18 od 31. 10. 2018,
  f) žalba broj: 05/2-50-17-1853/18 od 28. 8. 2018. i Izvještaj Granične policije Bosne i Hercegovine o obavljenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-7146/18 od 31. 10. 2018,
  g) žalba broj: 05/2-50-17-1846/18 od 2. 8. 2018. i Izvještaj Granične policije Bosne i Hercegovine o obavljenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-6956/18 od 1. 11. 2018,
  h) žalba broj: 05/2-50-17-1961/18 od 28. 8. 2018. i Izvještaj Granične policije Bosne i Hercegovine o obavljenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-7385/18 od 8. 11. 2018,
  i) žalba broj: 05/2-50-17-1963/18 od 28. 8. 2018. i Izvještaj Granične policije Bosne i Hercegovine o obavljenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-7039/18 od 8. 11. 2018,
  j) žalba broj: 05/2-50-17-1181/18 od 14. 5. 2018. i Izvještaj Granične policije Bosne i Hercegovine o obavljenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-4038/18 od 28. 8. 2018, i odgovor Granične policije Bosne i Hercegovine broj: 17-07-34-7-4038/18 od 8.11.2018,
  k) žalba broj: 05/2-50-17-1959/18 od 28. 8. 2018. i Izvještaj Granične policije Bosne i Hercegovine o obavljenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-7188/18 od 13. 11. 2018,
  l) žalba broj: 05/2-50-17-1964/18 od 28. 8. 2018. i Izvještaj Granične policije Bosne i Hercegovine o obavljenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-7315/18 od 12. 11. 2018.
 3. Razmatranje žalbi na rad policijskih službenika Državne agencije za istrage i zaštitu:
  a) žalba broj: 05/2-50-17-1644/18 od 17. 7. 2018. i Izvještaj Državne agencije za istrage i zaštitu o provedenom internom postupku, broj: 16-08-34-3-4803-4/18 od 17. 10. 2018,
  b) žalba broj: 05/2-50-17-2130/18 od 21. 9. 2018. i Izvještaj Državne agencije za istrage i zaštitu o provedenom internom postupku, broj: 16-08-34-3-6052-6/18 od 8. 11. 2018.

 

NAPOMENA: Sjednica Odbora za žalbe građana zatvorena je za javnost.