MENI

60. sjednica Odbora za žalbe građana Parlamentarne skupštine BiH

11.12.2018 17:00 sala 2/II

Dnevni red:

 1. Usvajanje Zapisnika 59. sjednice Odbora za žalbe građana Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine;
 2. Razmatranje žalbi na rad policijskih službenika Granične policije Bosne i Hercegovine:
  a) žalba broj: 05/2-50-17-1962/18 od 28. 8. 2018. i Izvještaj Granične policije Bosne i Hercegovine o obavljenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-7478/18 od 16. 11. 2018,
  b) žalba broj: 05/2-50-17-2309/18 i 05/2-50-17-2309-1/18 od 24. 10. 2018. i Izvještaj Granične policije Bosne i Hercegovine o obavljenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-9872/18 od 20. 11. 2018,
  c) žalba broj: 05/2-50-17-2039/18 od 7. 9. 2018. i Izvještaj Granične policije Bosne i Hercegovine o obavljenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-8004/18 od 20.11.2018,
  d) žalba broj: 05/2-50-17-1489/18 od 26. 6. 2018. i Izvještaj Granične policije Bosne i Hercegovine o obavljenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-5311/18 od 3.9.2018, s analizom dokaza, broj: 05/2-50-17-1489/18 od 20. 11. 2018,
  e) žalba broj: 05/2-50-17-2059/18 od 10. 9. 2018. i Izvještaj Granične policije Bosne i Hercegovine o obavljenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-7856/18 od 30. 11. 2018,
  f) žalba broj: 05/2-50-17-2194/18 od 1. 10. 2018. i Izvještaj Granične policije Bosne i Hercegovine o obavljenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-8889/18 od 4.12.2018,
  g) žalba broj: 05/2-50-17-2618/18 od 4. 12. 2018. i Izvještaj Granične policije Bosne i Hercegovine o obavljenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-8512/18 od 4.12.2018;
 3. Informacija Granične policije Bosne i Hercegovine o okončanim postupcima (prema zaključku s 58. sjednice Odbora za žalbe građana Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, održane 17. 10. 2018, koji se odnosi na predmet broj: 17-07-34-7-3250-2/18 od 3. 5. 2018), akt broj: 05/2-50-17-1100/18 od 16. 11. 2018;
 4. Tekuća pitanja.

 

 

NAPOMENA: Sjednica Odbora za žalbe građana zatvorena je za javnost.