MENI

61. сједницa Одбора за жалбе грађана Парламентарне скупштине БиХ

23.1.2019. 17:00 сала 2/I

Дневни ред:

 1. Усвајање Записника са 60. сједнице Одбора за жалбе грађана Парламентарне скупштине БиХ;
 2. Разматрање жалби на рад полицијских службеника Граничне полиције БиХ:
  a) жалба број: 05/2-50-17-2129/18, од 21. 09.2018, и Извјештај Граничне полиције БиХ о извршеним прелиминарним провјерама, број: 17-07-34-7-8488/18, од 10.12.2018,
  b) жалба број: 05/2-50-17-2141/18, од 25. 09.2018, и Извјештај Граничне полиције БиХ о извршеним прелиминарним провјерама, број: 17-07-34-7-8859/18, од 20.12.2018,
  c) жалба број: 05/2-50-17-2173/18, од 28.10.2018, и Извјештај Граничне полиције БиХ о извршеним прелиминарним провјерама, број: 17-07-34-7-8947/18, од 04.12.2018,
  d) жалба број: 05/2-50-17-2195/18, од 01.10.2018, и Извјештај Граничне полиције БиХ о извршеним прелиминарним провјерама, број: 17-07-34-7-9051/18, од 24.12.2018,
  e) жалба број: 05/2-50-17-2216/18, од 03.10.2018, и Извјештај Граничне полиције БиХ о извршеним прелиминарним провјерама, број: 17-07-34-7-9105/18, од 25.12.2018,
  f) жалба број: 05/2-50-17-2271/18, од 17.10.2018, и Извјештај Граничне полиције БиХ о извршеним прелиминарним провјерама, број: 17-07-34-7-9443/18, од 09. 01.2019,
  g) жалба број: 05/2-50-17-2474/18, од 13.11.2018, и Извјештај Граничне полиције БиХ о извршеним прелиминарним провјерама, број: 17-07-34-7-10427/18, од 18.12.2018,
  h) жалба број: 05/2-50-17-2475/18, од 13.11.2018, и Извјештај Граничне полиције БиХ о извршеним прелиминарним провјерама, број: 17-07-34-7-10534/18, од 07. 01.2019,
  i) жалба број: 05/2-50-17-2731/18, од 11.12.2018, и Извјештај Граничне полиције БиХ о извршеним прелиминарним провјерама, број: 17-07-34-7-11294/18, од 31.12.2018,
  j) жалба број: 05/2-50-17-2780/18, од 14.12.2018. (e-mail од 01.10.2018), и Извјештај Граничне полиције БиХ о извршеним прелиминарним провјерама, број: 17-07-34-7-9074/18, од 12.12.2018,
  k) жалба број: 05/2-50-17-69/19, од 04. 01.2019, и Извјештај Граничне полиције БиХ о извршеним прелиминарним провјерама, број: 17-07-34-7-12026/18, од 04. 01.2019;
 3. Разматрање Приједлога извјештаја о раду Одбора за жалбе грађана Парламентарне скупштине БиХ за 2018. годину;
 4. Разматрање Приједлога плана рада Одбора за жалбе грађана Парламентарне скупштине БиХ за 2019. годину;
 5. Текућа питања.

 

  

НАПОМЕНА: Сједница Одбора за жалбе грађана затворена је за јавност.