MENI

38. sjednica Neovisnog povjerenstva za praćenje uvjeta boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava osoba nad kojima se izvršavaju kaznene sankcije i druge mjere koje je u kaznenom postupku izrekao Sud Bosne i Hercegovine, strani sudovi za djela predviđena Kaznenim zakonom Bosne i Hercegovine ili međunarodnim ugovorom čija je potpisnica Bosna i Hercegovina ili drugi sud sukladno zakonu Bosne i Hercegovine

31.1.2019. 17:00 sala 1/I

Dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika 37. sjednice Neovisnog povjerenstva;
  2. Razmatranje Nacrta Izvješća o radu Neovisnog povjerenstva za 2018. godinu;
  3. Razmatranje Prijedloga Plana rada Neovisnog povjerenstva za 2019. godinu;
  4. Razmatranje predstavke-prigovora zatvorenika Kazneno-popravnog zavoda Zenica, broj: 05/6-50-13-27-37-6/18 od 26.12.2018.godine;
  5. Tekuća pitanja

           a) Plan aktivnosti za veljača 2019. godine

ODRŽANE SJEDNICE