MENI

38. сједницa Независне комисије за праћење услова боравка у заводима, поступање и поштивање људских права лица над којима се извршавају кривичне санкције и друге мјере које је изрекао у кривичном поступку Суд Босне и Херцеговине, страни судови за дјела предвиђена Кривичним законом Босне и Херцеговине или међународним уговором чија је потписница Босна и Херцеговина или други суд у складу са законом Босне и Херцеговине

31.1.2019. 17:00 сала 1/I

Дневни ред:

  1. Усвајање Записника 37. сједнице Независне комисије;
  2. Разматрање Нацрта Извјештаја о раду Независне комисије за 2018. годину;
  3. Разматрање Приједлога Плана рада Независне комисије за 2019. годину;
  4. Разматрање представке-приговора затвореника Казнено-поправног завода Зеница, број: 05/6-50-13-27-37-6/18 од 26.12.2018.године;
  5. Текућа питања

           а) План активности за фебруар 2019. године

ОДРЖАНЕ СЈЕДНИЦЕ