MENI

62. sjednica Odbora za žalbe građana Parlamentarne skupštine BiH

21.2.2019 17:00 sala 2/I

Dnevni red:

 1. Usvajanje Zapisnika 61. sjednice Odbora za žalbe građana Parlamentarne skupštine BiH;
 2. Razmatranje žalbi na rad policijskih službenika Granične policije BiH:
  a) žalba broj: 05/2-50-17-2376/18 od 31.10.2018. i Izvještaj Granične policije BiH o o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-10098/18 od 17.1.2019;
  b) žalba broj: 05/2-50-17-2446/18 od 18.11.2018. i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-10161/18 od 16. 1. 2019;
  c) žalba broj: 05/2-50-17-2730/18 od 11.12.2018. i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-11292/18 od 22.1.2019,
  d) žalba broj: 05/2-50-17-67/19 od 4.1.2019. i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-11903/18 od 30.1.2019,
  e) žalba broj: 05/2-50-17-68/19 od 4.1.2019. i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-11979/18 od 7.2.2019
 3. Razmatranje žalbe na rad policijskih službenika Državne agencije za istragu i zaštitu, broj: 05/2-50-17-62/19 od 4.1.2019. i Obavještenja Državne agencije za istragu i zaštitu, broj: 16-08-04-1-5760-9/18 od 9.1.2019.
 4. Tekuća pitanja. NAPOMENA: Sjednica Odbora za žalbe građana zatvorena je za javnost.