MENI

63. sjednica Odbora za žalbe građana Parlamentarne skupštine BiH

20.3.2019 17:00 sala 2/I

Dnevni red:

 1. Usvajanje Zapisnika 62. sjednice Odbora za žalbe građana Parlamentarne skupštine BiH;
 2. Razmatranje žalbi na rad policijskih službenika Granične policije BiH:
  a) žalba broj: 05/2-50-17-2732/18 od 11.12.2018. i Izvještaj Granične policije BiH o o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-11514/18 od 25. 2. 2019;
  b) žalba broj: 05/2-50-17-2783/18 od 14.12.2018. i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-11573/18 od 13. 2. 2019;
  c) žalba broj: 05/2-50-17-63/19 od 4.1.2019. i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-11904/18 od 27. 2. 2019;
  d) žalba broj: 05/2-50-17-234/19 od 29.1.2019. i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-945/19 od 28. 2. 2019;
 3. Razmatranje žalbe na rad policijskih službenika Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH, broj: 05/2-50-17-2733/18 od 11.12.2018. i Izvještaja Direkcije o provedenom internom postupku, broj: 20-02/1-07-4-2205-9/18 od 22. 2. 2019;
 4. Tekuća pitanja.  

 

NAPOMENA: Sjednica Odbora za žalbe građana zatvorena je za javnost.