MENI

66. sjednica Odbora za žalbe građana Parlamentarne skupštine BiH

20.6.2019 17:00 sala 2/I

Dnevni red:

 1. Usvajanje Zapisnika 65. sjednice Odbora za žalbe građana Parlamentarne skupštine BiH;
 2. Razmatranje žalbe na rad policijskih službenika Državne agencije za istragu i zaštitu, broj: 05/2-50-17-603/19 od 18.3.2019. i Obavještenja Državne agencije za istragu i zaštitu, broj: 16-08-34-3-2684-4/19 od 15. 5. 2019;
 3. Razmatranje žalbi na rad policijskih službenika Granične policije BiH:
  a) žalba broj: 05/2-50-17-515/19 od 6. 3. 2019. i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-1979/19 od 24. 5. 2019;
  b) žalba broj: 05/2-50-17-868/19 od 23. 4. 2019. i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-3986/19 od 24. 5. 2019;
  c) žalba broj: 05/2-50-17-931/19 od 6. 5. 2019. i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-4355/19 od 14. 5. 2019;
 4. Razmatranje zahtjeva Granične policije BiH, broj: 17-07-34-7-4294/19 od 14. 5. 2019. (broj PSBiH: 05/2-50-17-924/19, od 15. 5. 2019), za očitovanje Odbora za žalbe građana u vezi s prijavom građanke A.K.;
 5. Tekuća pitanja:
  a) Informacije Granične policije BiH, broj: 17-07-34-7-2557/19, od 20.5.2019, u vezi sa izvršenjem Preporuke Odbora za žalbe građana, broj: 05/2-50-15-28-64,6/19 od 24. 4. 2019;
  b) Informacija Granične policije BiH, broj: 17-07-34-7-2298/19, od 30.5.2019., u vezi s realizacijom zaključka Odbora za žalbe građana sa 65. sjednice koji se odnosi na predmet M.P., broj: 17-07-34-7-2298/19 od 18. 4. 2019.NAPOMENA: Sjednica Odbora za žalbe građana zatvorena je za javnost.