MENI

67. sjednica Odbora za žalbe građana Parlamentarne skupštine BiH

16.7.2019 17:00 sala 2/I

Dnevni red:

 1. Usvajanje Zapisnika 66. sjednice Odbora za žalbe građana Parlamentarne skupštine BiH;
 2. Razmatranje žalbe na rad policijskih službenika Državne agencije za istrage i zaštitu, broj: 05/2-50-17-831/19 od 17. 4. 2019, i Obavještenja Državne agencije za istrage i zaštitu o provedenom internom postupku, broj: 16-08-34-3-3494-6/19 od 5. 6. 2019;
 3. Razmatranje žalbi na rad policijskih službenika Granične policije BiH:
  a) žalba broj: 05/2-50-17-2216/18 od 3. 10. 2018. i Dopuna Izvještaja Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-9105/18 od 12. 6. 2019,
  b) žalba broj: 05/2-50-17-65/19 od 4. 1. 2019. i Dopuna Izvještaja Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-11775/18 od 20. 6. 2019,
  c) žalba broj: 05/2-50-17-717/19 od 2. 4. 2019. i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-3166/19 od 10. 6. 2019,
  d) žalba broj: 05/2-50-17-832/19 od 17. 4. 2019. i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-3589/19 od 13. 6. 2019,
  e) žalba broj: 05/2-50-17-894/19 od 26. 4. 2019. i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-3712/19 od 7. 6. 2019,
  f) žalba broj: 05/2-50-17-930/19 od 6. 5. 2019. i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-4351/19 od 21. 6. 2019;
 4. Tekuća pitanja.