MENI

68. sjednica Odbora za žalbe građana Parlamentarne skupštine BiH

26.8.2019 17:00 sala 2/I

Dnevni red:

 1. Usvajanje Zapisnika 67. sjednice Odbora za žalbe građana Parlamentarne skupštine BiH;
 2. Razmatranje žalbe na rad policijskih službenika Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH, broj: 05/2-50-17-927/19 od 6.5.2019. i Izvještaja Direkcije o provedenom internom postupku, broj: 20-02-07-4-826-5/19 od 18. 7. 2019.;
 3. Razmatranje žalbi na rad policijskih službenika Granične policije BiH:
  a) žalba broj: 05/2-50-17-859/19 od 22. 4. 2019. i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-3981/19 od 12. 7. 2019,
  b) žalba broj: 05/2-50-17-929/19 od 6. 5. 2019. i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-4199/19 od 10. 7. 2019,
  c) žalba broj: 05/2-50-17-1254/19 od 1. 7. 2019. i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-5982/19 od 4. 7. 2019,
  d) žalba broj: 05/2-50-17-896/19 od 26. 4. 2019. i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-3992/19 od 17. 7. 2019;
 4. Tekuća pitanja.