MENI

45. сједница Независне комисије за праћење услова боравка у заводима, поступање и поштивање људских права лица над којима се извршавају кривичне санкције и друге мјере које је изрекао у кривичном поступку Суд Босне и Херцеговине, страни судови за дјела предвиђена Кривичним законом Босне и Херцеговине или међународним уговором чија је потписница Босна и Херцеговина или други суд у складу са законом Босне и Херцеговине

23.8.2019. 17:00 сала 2/I

Дневни ред:

  1. Усвајање Записника 44. сједнице Независне комисије;
  2. Разматрање Приједлога Извјештаја о најављеној посјети Заводу за форензичку психијатрију Соколац;
  3. Представка број: 05/6-50-17-1250/19 од 8.7.2019.године;
  4. Текућа питања
    а) План активности септембар за  2019. године

ОДРЖАНЕ СЈЕДНИЦЕ