MENI

69. sjednica Odbora za žalbe građana Parlamentarne skupštine BiH

24.9.2019 17:00 sala 2/I

Dnevni red:

 1. Usvajanje Zapisnika 68. sjednice Odbora za žalbe građana Parlamentarne skupštine BiH;
 2. Razmatranje žalbe na rad policijskih službenika Državne agencije za istrage i zaštitu, broj: 05/2-50-17-1556/19 od 21. 8. 2019, i Obavještenja Državne agencije za istrage i zaštitu o provedenom internom postupku, broj: 16-08-04-1-5872-31/19 od 30. 8. 2019;
 3. Razmatranje žalbi na rad policijskih službenika Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH:
  a) žalba broj: 05/2-50-17-928/19 od 30. 5. 2019. i Izvještaj Direkcije o provedenom internom postupku, broj: 20-02-07-4-827-4/19 od 18. 7. 2019,
  b) žalba broj: 05/2-50-17-1076/19 od 6. 5. 2019. i Izvještaj Direkcije o provedenom internom postupku, broj: 20-02-07-4-973-3/19 od 9. 80. 2019
 4. Razmatranje žalbi na rad policijskih službenika Granične policije BiH:
  a) žalba broj: 05/2-50-17-830/19 (e-mail od 17. 7. 2019.) i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-6564/19 od 19. 8. 2019,
  b) žalba broj: 05/2-50-17-895/19 od 26. 4. 2019. i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-4092/19 od 26. 7. 2019,
  c) žalba broj: 05/2-50-17-987/19 od 15. 5. 2019. i Izvještaj Granične policije BiH o provedenom internom postupku, broj: 17-07-34-7-4627/19 od 19. 8. 2019,
  d) žalba broj: 05/2-50-17-1066/19 od 30. 5. 2019. i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-5088/19 od 19. 8. 2019;
  e) žalba broj: 05/2-50-17-1067/19 od 30. 5. 2019. i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-4886/19 od 16. 8. 2019,
  f) žalba broj: 05/2-50-17-1144/19 od 17. 6. 2019. i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-5591/19 od 20. 8. 2019,
  g) žalba broj: 05/2-50-17-1255/19 od 10. 7. 2019. i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-6030/19 od 19. 8. 2019,
  h) žalba broj: 05/2-50-17-1260/19 od 10. 7. 2019. i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-6281/19 od 14. 8. 2019,
  i) žalba broj: 05/2-50-17-1327/19 (e-mail od 29. 4. 2019.) i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-4244/19 od 24. 7. 2019,
  j) žalba broj: 05/2-50-17-1507/19 od 21. 8. 2019. i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-7192/19 od 29. 8. 2019.
 5. Tekuća pitanja.

 

 

 

NAPOMENA: Sjednica Odbora za žalbe građana zatvorena je za javnost.