MENI

54. sjednica Vijeća nacionalnih manjina BiH

23.10.2019 17:00 sala 2/II

Dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika 53. sjednice Vijeća nacionalnih manjina BiH;
  2. Razmatranje Inicijative za donošenje Zakona o vijećima/savezima nacionalnih manjina u BiH (predlagač: Nedžad Jusić);
  3. Razmatranje dopisa Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije;
  4. Tekuća pitanja:
    a) razmatranje Izvještaja sa 3. zajedničkog sastanka svih vijeća nacionalnih manjina u BiH;
    b) Informacija sa uvodnog sastanka projekta Vijeća Evrope i Evropske unije „Promocija različitosti i jednakosti u Bosni i Hercegovini“, održanog 15.10.2019. godine (izvjestioci: Andrija Svatok, Tihomir Knežiček, Todorka Jovanović);
    c) Informacija o dopisu Instituta za nacionalne manjine iz Balzana, Republika ItalijaPrije početka sjednice, bit će uručena zahvalnica NJ.E. ambasadoru Drahoslavu Stefaneku, šefu Ureda Vijeća Evrope u BiH.