MENI

55. sjednica Vijeća nacionalnih manjina BiH

6.11.2019 17:00 sala 2/II

Dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika 54. sjednice Vijeća nacionalnih manjina BiH;
  2. Imenovanje članova Vijeća nacionalnih manjina BiH u Koordinacioni odbor nacionalnih manjina;
  3. Tekuća pitanja:
  4. Aktivnosti za donošenje Zakona o vijećima/savezima nacionalnih manjina u BiH (predlagač: Nedžad Jusić);
    a)    Dogovor u vezi službene posjete u Republiku Italiju.