MENI

48. sjednica Neovisnog povjerenstva za praćenje uvjeta boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava osoba nad kojima se izvršavaju kaznene sankcije i druge mjere koje je u kaznenom postupku izrekao Sud Bosne i Hercegovine, strani sudovi za djela predviđena Kaznenim zakonom Bosne i Hercegovine ili međunarodnim ugovorom čija je potpisnica Bosna i Hercegovina ili drugi sud sukladno zakonu Bosne i Hercegovine

14.11.2019. 17:00 sala 2/I

Dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika 47. sjednice Neovisnog povjerenstva;
  2. Razmatranje Nacrta Izvješća o najavljenom posjetu Kazneno-popravnom zavodu Doboj;
  3. Informacija o posjetu članova Neovisnog povjerenstva Kazneno-popravnom zavodu Sarajevo, Odjeljenje Igman;
  4. Tekuća pitanja
    a) Plan aktivnosti za prosinac 2019. godine

ODRŽANE SJEDNICE