MENI

48. сједницa Независне комисије за праћење услова боравка у заводима, поступање и поштивање људских права лица над којима се извршавају кривичне санкције и друге мјере које је изрекао у кривичном поступку Суд Босне и Херцеговине, страни судови за дјела предвиђена Кривичним законом Босне и Херцеговине или међународним уговором чија је потписница Босна и Херцеговина или други суд у складу са законом Босне и Херцеговине

14.11.2019. 17:00 сала 2/I

Дневни ред:

  1. Усвајање Записника 47. сједнице Независне комисије;
  2. Разматрање Нацрта Извјештаја о најављеној посјети Казнено-поправном заводу Добој;
  3. Информација о посјети чланова Независне комисије Казнено-поправном заводу Сарајево, Одјељење Игман;
  4. Текућа питања
    а) План активности за децембар 2019. године

ОДРЖАНЕ СЈЕДНИЦЕ