MENI

56. sjednica Vijeća nacionalnih manjina BiH

11.12.2019 17:00 Ostalo

Dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika 55. sjednice Vijeća nacionalnih manjina BiH;
  2. Dogovor o izradi Izvještaja o radu za 2019. godinu;
  3. Dogovor o izradi Prijedloga plana rada za 2020. godinu;
  4. Razmatranje dopisa Inspektorata Općine Centar Sarajevo;
  5. Razmatranje Dopisa za Zajednički kolegij PSBiH;
  6. Razno

    - Informacija sa sastanka Koordinacionog odbora za nacionalne manjine, projekat „Horizontal Facility“, koji provodi Vijeće Evrope u BiH u saradnji s Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH.

 

Napomena: Sjednica će biti održana u sali Skupštine Grada Trebinja.