MENI

50. sjednica Nezavisne komisije za praćenje uslova boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava lica nad kojima se izvršavaju krivične sankcije i druge mjere koje je izrekao u krivičnom postupku Sud Bosne i Hercegovine, strani sudovi za djela predviđena Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine ili međunarodnim ugovorom čija je potpisnica Bosna i Hercegovina ili drugi sud u skladu sa zakonom Bosne i Hercegovine

23.1.2020 17:00 sala 2/I

Dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika 49. sjednice Nezavisne komisije;
  2. Razmatranje Prijedloga Izvještaja o radu Nezavisne komisije za 2019. godinu;
  3. Razmatranje Prijedloga Plana rada Nezavisne komisije za 2020. godinu;
  4. Tekuća pitanja
    a) Plan aktivnosti za februar 2020. godine

ODRŽANE SJEDNICE