MENI

50. сједница Независне комисије за праћење услова боравка у заводима, поступање и поштивање људских права лица над којима се извршавају кривичне санкције и друге мјере које је изрекао у кривичном поступку Суд Босне и Херцеговине, страни судови за дјела предвиђена Кривичним законом Босне и Херцеговине или међународним уговором чија је потписница Босна и Херцеговина или други суд у складу са законом Босне и Херцеговине

23.1.2020. 17:00 сала 2/I

Дневни ред:

  1. Усвајање Записника 49. сједнице Независне комисије;
  2. Разматрање Приједлога Извјештаја о раду Независне комисије за 2019. годину;
  3. Разматрање Приједлога Плана рада Независне комисије за 2020. годину;
  4. Текућа питања
    а) План активности за фебруар 2020. године

ОДРЖАНЕ СЈЕДНИЦЕ