MENI

50. sjednica Neovisnog povjerenstva za praćenje uvjeta boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava osoba nad kojima se izvršavaju kaznene sankcije i druge mjere koje je u kaznenom postupku izrekao Sud Bosne i Hercegovine, strani sudovi za djela predviđena Kaznenim zakonom Bosne i Hercegovine ili međunarodnim ugovorom čija je potpisnica Bosna i Hercegovina ili drugi sud sukladno zakonu Bosne i Hercegovine

23.1.2020. 17:00 sala 2/I

Dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika 49. sjednice Neovisnog povjerenstva;
  2. Razmatranje Prijedloga Izvješća o radu Neovisnog povjerenstva za 2019. godinu;
  3. Razmatranje Prijedloga Plana rada Neovisnog povjerenstva za 2020. godinu;
  4. Tekuća pitanja
    a) Plan aktivnosti za veljaču 2020. godine

ODRŽANE SJEDNICE