MENI

52. sjednica Nezavisne komisije za praćenje uslova boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava lica nad kojima se izvršavaju krivične sankcije i druge mjere koje je izrekao u krivičnom postupku Sud Bosne i Hercegovine, strani sudovi za djela predviđena Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine ili međunarodnim ugovorom čija je potpisnica Bosna i Hercegovina ili drugi sud u skladu sa zakonom Bosne i Hercegovine

28.5.2020 17:00 sala 2/I

Dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika 51. sjednice Nezavisne komisije;
  2. Razmatranje Molbe-predstavke zatvorenika Kazneno-popravnog zavoda Foča, broj: 05/6-50-17-654/20 od 13.3.2020. godine;
  3. Informacija Ministarstva pravde BiH, broj: 05/6-50-17-928/20 od 11.5.2020. godine;
  4. Tekuća pitanja
    a) Obavijest Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, broj: 01-50-1-15-7/20 od 11.3.2020. godine;
    b) Odluka Zajedničke komisije za administrativne poslove Parlamentarne skupštine BiH, broj: 03/5-50-14-11-3,9/20 od 14.5.2020. godine;
    c) Plan aktivnosti za juni 2020. godine

ODRŽANE SJEDNICE