MENI

52. сједница Независне комисије за праћење услова боравка у заводима, поступање и поштивање људских права лица над којима се извршавају кривичне санкције и друге мјере које је изрекао у кривичном поступку Суд Босне и Херцеговине, страни судови за дјела предвиђена Кривичним законом Босне и Херцеговине или међународним уговором чија је потписница Босна и Херцеговина или други суд у складу са законом Босне и Херцеговине

28.5.2020. 17:00 сала 2/I

Дневни ред:

  1. Усвајање Записника 51. сједнице Независне комисије;
  2. Разматрање Молбе-представке затвореника Казнено-поправног завода Фоча, број: 05/6-50-17-654/20 од 13.03.2020. године;
  3. Информација Министарства правде БиХ, број: 05/6-50-17-928/20 од 11.05.2020. године;
  4. Текућа питања<
    а) Обавијест Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ, број: 01-50-1-15-7/20 од 11.03.2020. године;
    б) Одлука Заједничке комисије за административне послове Парламентарне скупштине БиХ, број: 03/5-50-14-11-3,9/20 од 14.05.2020. године;
    ц) План активности за јуни 2020. године.

ОДРЖАНЕ СЈЕДНИЦЕ