MENI

55. sjednica Neovisnog povjerenstva za praćenje uvjeta boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava osoba nad kojima se izvršavaju kaznene sankcije i druge mjere koje je u kaznenom postupku izrekao Sud Bosne i Hercegovine, strani sudovi za djela predviđena Kaznenim zakonom Bosne i Hercegovine ili međunarodnim ugovorom čija je potpisnica Bosna i Hercegovina ili drugi sud sukladno zakonu Bosne i Hercegovine

24.8.2020. 17:00 sala 2/I

Dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika 54. sjednice Neovisnog povjerenstva;
  2. Razmatranje Financijskog plana i programa Neovisnog povjerenstva za 2021. godinu;
  3. Razmatranje Predstavke zatvorenika Kazneno-popravnog zavoda Zenica, broj: 05/6-50-17-1576/20 od 29.7.2020. godine;
  4. Informacija Ministarstva pravde BiH, broj: 07-15-1-4032/20 od 9.7.2020. godine a zaprimljena u Pisarnici Parlamentarne skupštine BiH 15.7.2020. godine, broj: 05/6-50-15-27-52/20;
  5. Tekuća pitanja
    a) Plan aktivnosti za rujan 2020. godine

ODRŽANE SJEDNICE