MENI

55. сједница Независне комисије за праћење услова боравка у заводима, поступање и поштивање људских права лица над којима се извршавају кривичне санкције и друге мјере које је изрекао у кривичном поступку Суд Босне и Херцеговине, страни судови за дјела предвиђена Кривичним законом Босне и Херцеговине или међународним уговором чија је потписница Босна и Херцеговина или други суд у складу са законом Босне и Херцеговине

24.8.2020. 17.00 сала 2/I

Дневни ред:

  1. Усвајање Записника 54. сједнице Независне комисије;
  2. Разматрање Финансијског плана и програма Независне комисије за 2021. годину;
  3. Разматрање Представке затвореника Казнено-поправног завода Зеница, број: 05/6-50-17-1576/20 од 29.7.2020. године;
  4. Информација Министарства правде БиХ, број: 07-15-1-4032/20 од 9.7.2020. године а запримљена у Писарници Парламентарне скупштине БиХ 15.7.2020. године, број: 05/6-50-15-27-52/20;
  5. Текућа питања
    а) План активности за септембар 2020. године

ОДРЖАНЕ СЈЕДНИЦЕ