MENI

81. sjednica Odbora za žalbe građana Parlamentarne skupštine BiH

24.9.2020 17:00 sala 2/I

Dnevni red:

 1. Usvajanje Zapisnika 80. sjednice Odbora za žalbe građana Parlamentarne skupštine BiH;
 2. Razmatranje žalbi na rad policijskih službenika Granične policije BiH:
  a) žalba broj: 05/2-50-17-580/20 od 3. 3. 2020. i Izvještaj Granične policije BiH o provedenom internom postupku, broj: 17-07-4-34-7-2133/20 od 27. 7. 2020,
  b) žalba broj: 05/2-50-17-962/20 od 19. 5. 2020. i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-4-34-7-3919/20 od 30. 7. 2020,
  c) žalba broj: 05/2-50-17-964/20 od 19. 5. 2020. i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-4019/20 od 11. 8. 2020,
  d) žalba broj: 05/2-50-17-1074/20 od 2. 6. 2020. i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-4375/20 od 19. 8. 2020,
  e) žalba broj: 05/2-50-17-1076/20 od 2. 6. 2020. i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-4278/20 od 18. 5. 2020,
  f) žalba broj: 05/2-50-17-1087/20 od 3. 6. 2020. i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-4382/20 od 21. 8. 2020,
  g) žalba broj: 05/2-50-17-1149/20 od 11.6.2020. i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-4669/20 od 31. 8. 2020;
  h) žalba broj: 05/2-50-17-1342/20 od 2.7.2020. i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-5566/20 od 14. 8. 2020;
  i) žalba broj: 05/2-50-17-1375/20 od 6.7.2020. i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-5600/20 od 6. 8. 2020;
  j) žalba broj: 05/2-50-17-1416/20 od 10.7.2020. i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-5948/20 od 14. 8. 2020.
 3. Razmatranje žalbi na rad policijskih službenika Državne agencije za istrage i zaštitu:
  a) žalba broj:05/2-50-17-1694/20 od 25. 8. 2020. i Obavještenje Državne agencije za istrage i zaštitu o provedenom internom postupku, broj: 16-08-34-3-5521-4/20 od 25. 8. 2020,
  b) žalba broj: 05/2-50-17-1209/20 od 19.6.2020. (broj: 05/2-50-17-1578/20 od 30.7.2020) i obavještenja Državne agencije za istrage i zaštitu o provedenom internom postupku, broj: 16-08-34-3-4330-3/20 od 24. 8. 2020, i broj: 16-08-34-3-4330-4/20 od 2. 9. 2020,
  c) Obavještenje Državne agencije za istrage i zaštitu o provedenom internom postupku, broj: I-16-08-34-3-144-7/20 od 17. 6. 2020.
 4. Informacija Granične policije BiH, broj: 17-07-34-7-1393/20 od 7. 8. 2020, o postupanju po prijavi M.Đ. broj: 05/2-50-17-1664/20),
 5. Informacija Granične policije BiH broj: 17-07-50-7525/20 od 24.8.2020, o postupanju po prijavi E.R.S. broj: 05/2-50-17-1661/20 od 26. 8. 2020,
 6. Informacija Granične policije BiH, broj: 17-07-34-7-11391/19 od 31. 8. 2020. o okončanju disciplinskog postupka u predmetu po žalbi Š.S. broj: 05/2-50-17-2143/19 (Zaključak Odbora broj: 05/2-50-15-28-77,4/20 od 28. 5. 2020),
 7. Obavještenje sa 11. sjednice Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH, broj : 02-50-6-16-11/20 od 2. 9. 2020;
 8. Tekuća pitanja.

 

 

 

NAPOMENA: Sjednica Odbora za žalbe građana zatvorena je za javnost.