MENI

63. sjednica Nezavisne komisije za praćenje uslova boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava lica nad kojima se izvršavaju krivične sankcije i druge mjere koje je izrekao u krivičnom postupku Sud Bosne i Hercegovine, strani sudovi za djela predviđena Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine ili međunarodnim ugovorom čija je potpisnica Bosna i Hercegovina ili drugi sud u skladu sa zakonom Bosne i Hercegovine

8.4.2021 17:00 sala 2/I

Dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika 62. sjednice Nezavisne komisije;
  2. Razmatranje predstavke zatvorenika Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH (K.O.), broj: 05/6-50-17-625/21 od 12.3.2021.;
  3. Razmatranje predstavke zatvorenika Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH (K.O.), broj: 05/6-50-17-661/21 od 16.3.2021.;
  4. Razmatranje predstavke zatvorenika Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH (K.O.), broj: 05/6-50-17-660/21 od 18.3.2021.;
  5. Razmatranje predstavke zatvorenika Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH (K.O.), broj: 05/6-50-17-719/21 od 29.3.2021.;
  6. Tekuća pitanja
    a) Plan aktivnosti za maj 2021. godine

              

ODRŽANE SJEDNICE