MENI

04. sjednica Komisije za finansijske i administrativne poslove Doma naroda

25.3.2003 11:00

Dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika sa 3. sjednice Komisije za finansijske i administrativne poslove Doma naroda;
  2. Prijedlog projekcije rebalansa Budžeta Parlamentarne skupštine BiH za 2003.godinu;
  3. Tekuća pitanja.

Napomena: Dokumenti se prezentiraju u dostupnoj formi i jeziku.