MENI

07. заједничка сједница Административне комисије Представничког дома и Комисије за финансијске и административне послове Дома народа

10.11.2004. 10:00 сала 2/I

Дневни ред:

 1. Усвајање Записника са 6. заједничке сједнице;
 2. Разматрање пројекције Буџета за 2005. годину;
 3. Информација по закључцима комисија оба дома о изради пречишћеног текста Правилника о плаћама и надокнадама државних службеника и намјештеника у Секретаријату Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине;
  а)      Разматрање иницијативе за преиспитивање вредновања послова и радних задатака ССС и ВСС у Секретаријату Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине;
  б)      Разматрање иницијативе за усаглашавање плаћа савјетника са Законом о државној служби у институцијама Босне и Херцеговине ("Сл.гласник БиХ" бр.: 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04 и 37/04);
 4. Доношење
  а)      Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о начину обрачуна плаћа и осталих материјалних права посланика и делегата у Парламентарној скупштини Босне и Херцеговине број: 01,02/7-126/00 од 11.априла 2000. године;
  б)      Усвајање пречишћеног текста Одлуке о начину обрачуна плаћа и осталих материјалних права посланика и делегата у Парламентарној скупштини Босне и Херцеговине број: 01,02/7-126/00 од 11.априла 2000. године;
  ц)      Доношење Одлуке о измјенама и допунама Правилника о плаћама и надокнадама државних службеника и намјештеника у Секретаријату Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине број: 01,02/7-02-289/00 од 23.новембра 2000. године;
  д)      Усвајање пречишћеног текста Правилника о плаћама и надокнадама државних службеника и намјештеника у Секретаријату Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине број: 01,02/7-02-289/00 од 23. новембра 2000. године;
 5. Утврђивање текста Приједлога:
  а)      Закона о измјенама и допунама Закона о раду у институцијама Босне и Херцеговине ("Сл.гласник БИХ" бр. 26/04);
  б)      Закона о измјенама и допунама Закона о државној служби у институцијама Босне и Херцеговине ("Сл.гласник БиХ" бр.: 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04 и 37/04);
 6. Утврђивање термина за одржавање наредне сједнце Административне комисије Представничког дома и Комисије за финансијске и административне послове Дома народа Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине

Напомена: Документи се презентују у доступној форми и језичкој варијанти.