MENI

14. zajednička sjednica Administrativne komisije Predstavničkog doma i Komisije za finansijske i administrativne poslove Doma naroda

7.11.2005 10:00 sala 1/I

Dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika 13. zajedničke sjednice;
  2. Razmatranje Izvješća komisija o Prijedlogu odluke o ustroju Tajništva u svezi s razjašnjenjem Amandmana VIII. i izvornoga teksta Prijedloga odluke;
  3. Izvješće o izvršenju Proračuna za razdoblje siječanj-rujan 2005. godine;
  4. Obavještenje o restrukturiranju rashoda;
  5. Preispitivanje Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu i uvjetima korištenja internih i eksternih usluga-reprezentacije, PTT usluga, službenog vozila, službene odjeće, tiska i stručne literature u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, usvojene na 13. zajedničkoj sjednici;

 Napomena: Dokumenti se prezentiraju u dostupnoj formi i jeziku.