MENI

70. sjednica Nezavisne komisije za praćenje uslova boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava lica nad kojima se izvršavaju krivične sankcije i druge mjere koje je izrekao u krivičnom postupku Sud Bosne i Hercegovine, strani sudovi za djela predviđena Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine ili međunarodnim ugovorom čija je potpisnica Bosna i Hercegovina ili drugi sud u skladu sa zakonom Bosne i Hercegovine

10.11.2021 17:00 sala 2/I

Dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika 69. sjednice Nezavisne komisije;
  2. Razmatranje odgovora na predstavku zatvorenika Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH, broj: 05/6-50-17-1633/21 od 13.8.2021.;
  3. Tekuća pitanja
    a) Plan aktivnosti za decembar 2021. godine

ODRŽANE SJEDNICE