MENI

70. sjednica Neovisnog povjerenstva za praćenje uvjeta boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava osoba nad kojima se izvršavaju kaznene sankcije i druge mjere koje je u kaznenom postupku izrekao Sud Bosne i Hercegovine, strani sudovi za djela predviđena Kaznenim zakonom Bosne i Hercegovine ili međunarodnim ugovorom čija je potpisnica Bosna i Hercegovina ili drugi sud sukladno zakonu Bosne i Hercegovine 

10.11.2021. 17:00 sala 2/I

Dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika 69. sjednice Neovisnog povjerenstva;
  2. Razmatranje odgovora na predstavku zatvorenika Zavoda za izvršenje kaznenih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH, broj: 05/6-50-17-1633/21 od 13.8.2021.;
  3. Tekuća pitanja
    a) Plan aktivnosti za prosinac 2021. godine

ODRŽANE SJEDNICE