MENI

70. сједница Независне комисије за праћење услова боравка у заводима, поступање и поштивање људских права лица над којима се извршавају кривичне санкције и друге мјере које је изрекао у кривичном поступку Суд Босне и Херцеговине, страни судови за дјела предвиђена Кривичним законом Босне и Херцеговине или међународним уговором чија је потписница Босна и Херцеговина или други суд у складу са законом Босне и Херцеговине

10.11.2021. 17:00 сала 2/I

Дневни ред:

  1. Усвајање Записника 69. сједнице Независне комисије;
  2. Разматрање одговора на представку затвореника Завода за извршење кривичних санкција, притвора и других мјера БиХ, број: 05/6-50-17-1633/21 од 13.08.2021.;
  3. Текућа питања
    а) План активности за децембар 2021. године

ОДРЖАНЕ СЈЕДНИЦЕ