MENI

76. sjednica Nezavisne komisije za praćenje uslova boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava lica nad kojima se izvršavaju krivične sankcije i druge mjere koje je izrekao u krivičnom postupku Sud Bosne i Hercegovine, strani sudovi za djela predviđena Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine ili međunarodnim ugovorom čija je potpisnica Bosna i Hercegovina ili drugi sud u skladu sa zakonom Bosne i Hercegovine

11.5.2022 17:00 sala 2/I

Dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika 75. sjednice Nezavisne komisije;
  2. Razmatranje predstavke zatvorenika Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH, broj: 05/6-50-17-525/22 od 4.4.2022.;
  3. Razmatranje predstavke upućene od strane Zajedničke komisije za ljudska prava Parlamentarne skupštine BiH, broj: 03/6-50-14-12-18/22 od 27.4.2022. godine;
  4. Razmatranje informacije Ministarstva pravde BiH, broj: 07-15-1-1468/22 od 7.4.2022. a zaprimljene u Pisarnici Parlamentarne skupštine BiH 21.4.2022. broj: 05/6-50-15-27-74-4/22;
  5. Tekuća pitanja
    a) Informacija o prisustvu na 18. sjednici Zajedničke komisije za ljudska prava   Parlamentarne skupštine BiH;
    b) Plan aktivnosti za juni 2022. godine

ODRŽANE SJEDNICE