MENI

76. сједница Независне комисије за праћење услова боравка у заводима, поступање и поштивање људских права лица над којима се извршавају кривичне санкције и друге мјере које је изрекао у кривичном поступку Суд Босне и Херцеговине, страни судови за дјела предвиђена Кривичним законом Босне и Херцеговине или међународним уговором чија је потписница Босна и Херцеговина или други суд у складу са законом Босне и Херцеговине

11.5.2022. 17.00 сала 2/I

Дневни ред:

  1. Усвајање Записника 75. сједнице Независне комисије;
  2. Разматрање представке затвореника Завода за извршење кривичних санкција, притвора и других мјера БиХ, број: 05/6-50-17-525/22 од 04.04.2022.;
  3. Разматрање представке упућене од стране Заједничке комисије за људска права Парламентарне скупштине БиХ, број: 03/6-50-14-12-18/22 од 27.04.2022. године;
  4. Разматрање информације Министарства правде БиХ, број: 07-15-1-1468/22 од 07.04.2022. а запримљене у Писарници Парламентарне скупштине БиХ 21.04.2022. број: 05/6-50-15-27-74-4/22;
  5. Текућа питања
    а) Информација о присуству на 18. сједници Заједничке комисије за људска права   Парламентарне скупштине БиХ;
    б) План активности за јуни 2022. године

ОДРЖАНЕ СЈЕДНИЦЕ