MENI

Članovi Kolegija Doma naroda

Saziv 2006. - 2010.

Sjednice Doma saziva i dnevni red predlaže predsjedatelj Doma, u dogovoru sa zamjenicima predsjedatelja.

Prema Poslovniku Doma naroda, Kolegij je zadužen za ostvarivanje prava i dužnosti izaslanika koja su u vezi s obnašanjem njihove dužnosti te za izradbu prijedloga kriterija kojim se reguliraju prava i obveze izaslanika na profesionalnom radu, za ostvarivanje suradnje sa Zastupničkim domom, uključujući održavanje zajedničke sjednice obaju domova na zahtjev Kolegija Zastupničkog doma i održavanje zajedničke sjednice kolegija obaju domova, za ostvarivanje prava i dužnosti Doma prema Predsjedništvu BiH i Vijeću ministara BiH, u skladu s Ustavom BiH, zakonom i Poslovnikom, kao i za druge poslove.

Članovi Kolegija Doma naroda u sazivu 2006. - 2010.

 • Ime Prezime

  Ilija Filipović

  predsjedatelj Doma naroda u razdoblju od 14.3.2007. do 13.11.2007. i od 14.3.2009. do 13.11.2009.

 • Ime Prezime

  Sulejman Tihić

  predsjedatelj Doma naroda u razdoblju od 14.11.2007. do 13.7.2008. i od 14.11.2009. do 13.7.2010.

 • Ime Prezime

  Mladen Ivanić

  predsjedatelj Doma naroda u razdoblju od 14.7.2008. do 26.2.2009.*

 • Ime Prezime

  Dušanka Majkić

  predsjedateljica Doma naroda u razdoblju od 26.2.2009.do 13.3.2009. i od 14.7.2010. do okončanja mandata

*Na 25. sjednici Doma naroda, održanoj 26.2.2009. usvojena je odluka o ostavci Mladena Ivanića na mjesto predsjedatelja Doma naroda, te je na istoj sjednici, na mjesto predsjedateljice Doma naroda imenovana Dušanka Majkić.
Napomena: Sukladno Ustavu Bosne i Hercegovine, članovi Kolegija se na dužnosti predsjedatelja Doma rotiraju svakih osam mjeseci.