MENI

Nezavisni odbor Parlamentarne skupštine BiH

PREDSJEDNIK:

Obralija, Enes

PRVI ZAMJENIK PREDSJEDNIKA:

Ćavar, Miše

DRUGI ZAMJENIK PREDSJEDNIKA:

Pena, Uroš

ČLANOVI: Bezdrob, Enes
Džambas, Nikola
Kremenović, Darko
Miletić, Mate
Mujakić, Muhamed
Stanić, Milan
KONTAKT

 

Nadležnosti

Na osnovu Ustava BiH i Zakona o nezavisnim i nadzornim tijelima policijske strukture BiH („Službeni glasnik“, broj 36/08), Parlamentarna skupština BiH je, na 16. sjednici Predstavničkog doma, održanoj 03.02.2021., i 15. sjednici Doma naroda, održanoj 10.02.2021., na prijedlog Ad hoc zajedničke komisije za provođenje procedure imenovanja, imenovala članove Nezavisnog odbora Parlamentarne skupštine BiH (“Službeni glasnik BiH“, broj:10/21 od 16.2.2021.godine). 

Nezavisni odbor je nezavisno tijelo Parlamentarne skupštine BiH koje djeluje na profesionalnim osnovama, ne zastupajući, ne štiteći i ne podrivajući interese bilo koje političke stranke, registrirane organizacije ili bilo kojeg naroda u BiH. Nezavisni odbor nadležan je za: provođenje procedure odabira kandidata i predlaganje smjene policijskih rukovodilaca i zamjenika rukovodilaca policijskih tijela BiH, objavljivanje konkursa i razmatranje prijava kandidata, odabir i dostavljanje ministru sigurnosti BiH imena najviše pet kandidata za rukovodioce i imena najviše pet kandidata za zamjenike rukovodilaca policijskih tijela BiH, kao i razmatranje pritužbi na rad rukovodilaca i zamjenika rukovodilaca policijskih tijela BiH. Nezavisni odbor o pritužbama obavještava ministra sigurnosti BiH i Vijeće ministara BiH, inicira pokretanje disciplinskog postupka protiv rukovodilaca i zamjenika rukovodilaca policijskih tijela BiH, predlaže smjenu rukovodilaca i zamjenika rukovodilaca policijskih tijela BiH, za čiji je izbor nadležan, ako su počinili krivično djelo, odnosno ako počine tešku povredu službene dužnosti, osim za krivična djela iz oblasti sigurnosti saobraćaja.

Nezavisni odbor ima devet članova koji se biraju među predstavnicima pravosudnih institucija, penzionisanih policijskih službenika, penzionisanih i aktivnih državnih službenika, te istaknutih stručnjaka iz drugih oblasti javnog života, iz oblasti prava, kriminalističkih nauka i policijskih poslova. Predsjednika, zamjenika predsjednika i članove Nezavisnog odbora imenuje i razrješava Parlamentarna skupština BiH. Članovi Nezavisnog odbora imenuju se na mandat od četiri godine.

Sjednice