MENI

03. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH

30.3.2007 9:30 Bijela sala

Dnevni red:


 1. Delegatska pitanja i odgovori;
 2. Usvajanje zapisnika Konstituirajuće i 2. sjednice Doma naroda;
 3. Zahtjev Predstavničkog doma za razmatranje Zakona o usvajanju Zakona o dodatnim izmjenama i dopunama Zakona o Centralnoj banci BiH, po hitnom postupku, u skladu s članom 122. Poslovnika Doma naroda (donesen 7.3.2003., „sl. glasnik BiH“, br.8/03);
 4. Zahtjev Predstavničkog doma za razmatranje Zakona o usvajanju Zakona o izmjenama i dopunama Izbornog zakona BiH, po hitnom postupku, u skladu s članom 122. Poslovnika Doma naroda (donesen 27.1.2006., „Sl.glasnik BiH“, br.11/06);
 5. Zahtjev Predstavničkog doma za razmatranje Zakona o usvajanju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Sudu BiH, po hitnom postupku, u skladu s članom 122. Poslovnika Doma naroda (donesen 6.2.2004., „Sl.glasnik BiH“, br.4/04);
 6. Zahtjev Predstavničkog doma za razmatranje Zakona o usvajanju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH, po hitnom postupku, u skladu s članom 122. Poslovnika Doma naroda (donesen 31.3.2004., „Sl.glasnik BiH“, br.10/04);
 7. Zahtjev Predstavničkog doma za razmatranje Zakona o usvajanju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj službi u institucijama BiH, po hitnom postupku, u skladu s članom 122. Poslovnika Doma naroda (donesen 20.4.2004., „Sl.glasnik BiH“, br.17/04);
 8. Zahtjev Predstavničkog doma za razmatranje Zakona o usvajanju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Obavještajno-sigurnosnoj agenciji BiH, po hitnom postupku, u skladu s članom 122. Poslovnika Doma naroda (donesen 1.5.2004., „Sl.glasnik BiH“, br.20/04);
 9. Zahtjev Predstavničkog doma za razmatranje Zakona o usvajanju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sistemu indirektnog oporezivanja u Bosni i Hercegovini, po hitnom postupku, u skladu s članom 122. Poslovnika Doma naroda (donesen 20.10.2004., „Sl.glasnik BiH“, br.52/04);
 10. Zahtjev Predstavničkog doma za razmatranje Zakona o usvajanju Zakona o stavljanju van snage Zakona Bosne i Hercegovine o pomilovanju, po hitnom postupku, u skladu s članom 122. Poslovnika Doma naroda (donesen 26.11.2004., „Sl.glasnik BiH“, br.54/04);
 11. Zahtjev Predstavničkog doma za razmatranje Zakona o usvajanju Zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona BiH, po hitnom postupku, u skladu s članom 122. Poslovnika Doma naroda (donesen 26.11.2004., „Sl.glasnik BiH“, br.54/04);
 12. Zahtjev Predstavničkog doma za razmatranje Zakona o usvajanju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o krivičnom postupku BiH, po hitnom postupku, u skladu s članom 122. Poslovnika Doma naroda (donesen 16.12.2004., „Sl.glasnik BiH“, br.63/04);
 13. Zahtjev Predstavničkog doma za razmatranje Zakona o usvajanju Zakona o privremenoj zabrani raspolaganja državnom imovinom Bosne i Hercegovine, po hitnom postupku, u skladu s članom 122. Poslovnika Doma naroda (donesen 18.3.2005., „Sl.glasnik BiH“, br.18/05);
 14. Zahtjev Predstavničkog doma za razmatranje Zakona o usvajanju Zakona o davanju imena ili mijenjanju postojećih imena objekata i pravnih lica od javnog interesa za Bosnu i Hercegovinu, po hitnom postupku, u skladu s članom 122. Poslovnika Doma naroda (donesen 28.10.2005., „Sl.glasnik BiH“, br.81/05);
 15. Zahtjev Predstavničkog doma za razmatranje Zakona o usvajanju Zakona o plaćama i drugim naknadama u sudskim i pravosudnim institucijama na nivou Bosne i Hercegovine, po hitnom postupku, u skladu s članom 122. Poslovnika Doma naroda (donesen 9.12.2005., „Sl.glasnik BiH“, br.90/05);
 16. Zahtjev Predstavničkog doma za razmatranje Zakona o usvajanju Zakona o izmjenama i dopunama Izbornog zakona BiH, po hitnom postupku, u skladu s članom 122. Poslovnika Doma naroda (donesen 28.1.2004., „Sl.glasnik BiH“, br.4/04);
 17. Zahtjev Predstavničkog doma za razmatranje Zakona o usvajanju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o privremenoj zabrani raspolaganja državnom imovinom Bosne i Hercegovine, po hitnom postupku, u skladu s članom 122. Poslovnika Doma naroda (donesen 18.3.2006., „Sl.glasnik BiH“, br.18/05);
 18. Zahtjev Predstavničkog doma za razmatranje Zakona o usvajanju Zakona o privremenoj zabrani raspolaganja državnom imovinom Bosne i Hercegovine, po hitnom postupku, u skladu s članom 122. Poslovnika Doma naroda (donesen 29.9.2006., „Sl.glasnik BiH“, br.85/06);
 19. Zahtjev Predstavničkog doma za usvajanje Odluke o produženju mandata Državne komisije za reviziju odluka o naturalizaciji stranih državljana (odluka Visokog predstavnika od 15.2.2007. – „Sl.glasnik BiH“, br.10/07);
 20. 20.  Zahtjev Vijeća ministara BiH za razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Vijeću ministara BiH, po hitnom postupku, u skladu s članom 100. Poslovnika Doma naroda (Zakon od 8.9.2006.); 
 21. Zahtjev Vijeća ministara BiH za razmatranje Prijedloga zakona o izmjeni Zakona o službi u Oružanim snagama BiH, po hitnom postupku, u skladu s članom 99. Poslovnika Doma naroda; 
 22. Zahtjev Vijeća ministara BiH za razmatranje Prijedloga okvirnog zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju u Bosni i Hercegovini po hitnom postupku, u skladu s članom 99. Poslovnika Doma naroda;
 23. Zahtjev Vijeća ministara BiH za razmatranje Prijedloga zakona o Agenciji za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje po hitnom postupku, u skladu s članom 99. Poslovnika Doma naroda; 
 24. Prijedlog zakona o prekršajima - predlagač Vijeće ministara (prvo čitanje)
 25. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o Državnoj graničnoj službi BiH - drugo čitanje;
 26. Prijedlog zakona o Budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2007. godinu (prvo čitanje);
 27. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma između Ministarstva sigurnosti BiH i Saveznog ministarstva unutrašnjih poslova Republike Austrije o policijskoj saradnji;
 28. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o zračnom saobraćaju između Vijeća ministara BiH i Vlade Libana;
 29. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma između Vijeća ministara BiH i Austrijske savezne vlade o readmisiji lica koja imaju ilegalan boravak;
 30. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o razvojnom kreditu (Projekat restrukturiranja obrazovanja) između Bosne i Hercegovine i Međunarodne asocijacije za razvoj (IDA);
 31. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Slovačke o readmisiji lica;
 32. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Slovačke o saradnji u borbi protiv kriminala, a posebno terorizma, nedozvoljene trgovine narkoticima i organiziranog kriminala;
 33. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o finansiranju (Projekat registracije zemljišta) između Bosne i Hercegovine i Međunarodne asocijacije za razvoj (IDA);
 34. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Trgovinskog sporazuma između Bosne i Hercegovine i Hašemitske Kraljevine Jordan;
 35. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma između Bosne i Hercegovine i Hašemitske Kraljevine Jordan o recipročnom unapređenju i zaštiti investicija;
 36. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vlade Kraljevine Švedske o pojednostavljenoj proceduri za readmisiju lica koja nemaju dozvolu za ulazak ili boravak;
 37. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Evropske socijalne povelje – revidirana u Strasbourgu 3.5.1996.;
 38. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o finansiranju ECSEE (Projekat «Komponenta za Bosnu i Hercegovinu») između Bosne i Hercegovine i Međunarodne asocijacije za razvoj (IDA);
 39. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Konvencije o policijskoj saradnji za Jugoistočnu Evropu;
 40. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma između Bosne i Hercegovine i Republike Indije o unapređenju i zaštiti investicija;
 41. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o zračnom saobraćaju između Vijeća ministara BiH i Vlade Socijalističke Narodne Libijske Arapske Džamahirije;
 42. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma između Bosne i Hercegovine i zemalja Beneluxa (Kraljevina Belgija, Kraljevina Holandija i Veliko Vojvodstvo Luksemburg) o readmisiji i ponovnom vraćanju lica koja su ušla i/ili borave bez ovlaštenja i Protokola o provođenju Sporazuma između Bosne i Hercegovine i zemalja Beneluxa (Kraljevina Belgija, Kraljevina Holandija i Veliko Vojvodstvo Luksemburg) o readmisiji i ponovnom vraćanju lica koja su ušla i/ili borave bez ovlaštenja;
 43. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Multilateralnog sporazuma između Evropske unije i njenih zemalja članica, Republike Albanije, Bosne i Hercegovine, Republike Bugarske, Republike Hrvatske, Bivše Jugoslavenske Republike Makedonije, Republike Island, Republike Crne Gore, Kraljevine Norveške, Rumunije, Srbije i Privremene administrativne misije Ujedinjenih naroda na Kosovu o uspostavljanju Evropske zajedničke zrakoplovne oblasti (ECAA);
 44. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma između Visokog predstavnika za BiH i Bosne i Hercegovine o Uredu registrara za Odsjek I. za ratne zločine i Odsjek II. za organizirani kriminal, privredni kriminal i korupciju Krivičnog i Apelacionog odjela Suda BiH, kao i Posebnog odjela za ratne zločine te Posebnog odjela za organizirani kriminal, privredni kriminal i korupciju Tužilaštva BiH i o osnivanju Tranzicijskog vijeća kojim se zamjenjuje Sporazum o uspostavi Ureda registrara od 1.12.2004. i Aneks tog sporazuma;
 45. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o izmjenama i dopunama Ugovora o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Evropske investicione banke - Projekat za puteve u Bosni i Hercegovini (Sarajevska zaobilaznica);
 46. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Slovenije o prihvatu lica čiji je boravak nezakonit i Protokola između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Slovenije o provođenju Sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Slovenije o prihvatu lica čiji je boravak nezakonit;
 47. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Ugovora o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Evropske investicione banke – Projekat rekonstrukcije puteva u Republici Srpskoj;
 48. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Okvirnog ugovora o kreditu: F/P 1523 između Bosne i Hercegovine i Razvojne banke Vijeća Evrope – Projekat obnove Gimnazije Mostar;
 49. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Okvirnog kreditnog Sporazuma F/P 1520 između Bosne i Hercegovine i razvojne banke Vijeća Evrope- finansiranje rekonstrukcije sistema primarne zdravstvene zaštite
 50. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Konvencije o zaštiti ljudskih prava i dostojanstva ljudskih bića po pitanju primjene biologije i medicine – Konvencija o ljudskim pravima i biomedicini i Dodatni protokol;
 51. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Projektnog kreditnog sporazuma – Projekat unapređenja ruralnog poduzetništva između Bosne i Hercegovine i Međunarodnog fonda za poljoprivredni razvoj (IFAD);
 52. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Bjelorusije o unošenju izmjene u Sporazum između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Bjelorusije o drumskom prevozu putnika i tereta;
 53. Izbor delegata u delegacije Parlamentarne skupštine BiH u:
  a)      Organizaciju za evropsku sigurnost i saradnju – OSCE
  b)      Centralnoevropsku inicijativu – CEI
  c)      Interparlamentarnu grupu BiH pri Interparlamentarnoj uniji - IPU 
  d)      Parlamentarnu skupštinu Vijeća Evrope - VE
  e)      Parlamentarnu skupštinu sjevernoatlanskog saveza - NATO-a (kraj)
 

Plenarne sjednice domova Parlamentarne skupštine BiH digitalno se snimaju od 22.5.2007. a njihovo direktno praćenje posredstvom web prezentacije dostupno je od 20.2.2008. Sistem za digitalno snimanje i prijenos sjednica donacija je Ambasade SAD-a u BiH koju implementira Misija OSCE-a u BiH.