MENI

15. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH

7.4.2008. 11:30 Bijela dvorana

Dnevni red:


 1. Odgovori na  izaslanička pitanja i izaslanička pitanja;
 2. Usvajanje Zapisnika 14. sjednice Doma naroda;
 3. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakonа o uporabi i zaštiti naziva Bosne i Hercegovine (drugo čitanje) predlagatelj: Vijeće ministara BiH; 
 4. Prijedlog okvirnog zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih ili drugih nesreća u Bosni i Hercegovini (prvo čitanje) predlagatelj: Vijeće ministara BiH;
 5. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku Bosne i Hercegovine (prvo čitanje) predlagatelj: Vijeće Ministara BiH;
 6. Zakon o izmjenama i dopunama Zakon o osnovama sigurnosti prometa na cestama u  Bosni i Hercegovini (prvo čitanje) predlagatelj: Zastupnički dom;
 7. Izvješće Zajedničkog povjerenstva za usuglašavanje teksta Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o putnim ispravama Bosne i Hercegovine;
 8. Izvješće o usuglašavanju teksta Zaključka o osnivanju Privremenog zajedničkog povjerenstva za utvrđivanje stare devizne štednje građana BiH položene na račune domicilnih banaka i podružnica u Bosni i Hercegovini;
 9. Odluka Predsjedništva Bosne i Hercegovine o utvrđivanju kandidata na generalske položaje u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine (broj: 01,02-03-110/08 od 23. 1. 2008), radi potvrde;
 10. Izvješće o radu Državne regulatorne komisije za električnu energiju u 2007. godini;
 11. Davanje suglasnosti za ratificiranje Sporazuma između Vijeća ministara BiH i vlada ostalih SEECP zemalja sudionica, Misija privremene uprave Ujedinjenih naroda na Kosovu, u ime Kosova, sukladno Rezoluciji Vijeća sigurnosti UN-a broj: 1244 o aranžmanima zemlje domaćina za Tajništvo Vijeća za regionalnu suradnju;
 12. Davanje suglasnosti za ratificiranje Sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Mađarske o uspostavi Okvirnog programa za financijsku suradnju;
 13. Davanje suglasnosti za ratificiranje Druge izmjene i dopune Sporazuma o kreditu i financiranju od 23. studenog 2004. godine između Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Kreditanstalt fur Wiederaufbau – Frankfurt on Mein „KFW“ – Sanacija gradskih vodovoda i kanalizacijskih sustava u Bosni i Hercegovini;  (kraj)

Plenarne sjednice domova Parlamentarne skupštine BiH digitalno se snimaju od 22.5.2007. a njihovo direktno praćenje posredstvom web prezentacije dostupno je od 20.2.2008. Sistem za digitalno snimanje i prijenos sjednica donacija je Veleposlanstva SAD-a u BiH koju implementira Misija OESS-a u BiH.