MENI

15. сједница Дома народа Парламентарне скупштине БиХ

7.4.2008. 11.30 Бијела сала

Дневни ред:


 1. Одговори на  делегатска питања и делегатска питања;
 2. Усвајање Записника  са 14. сједнице Дома народа;
 3. Предлог закона о измјенама и допунама Законa о употреби и заштити назива Босне и Херцеговине (друго читање), предлагач: Савјет министара БиХ; 
 4. Предлог оквирног закона о заштити и спашавању људи и материјалних добара од природних или других несрећа у Босни и Херцеговини (прво читање), предлагач: Савјет министара БиХ;
 5. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о кривичном поступку Босне и Херцеговине (прво читање), предлагач: Савјет министара БиХ;
 6. Закон о измјенама и допунама Закон о основима безбједности саобраћаја на путевима у Босни и Херцеговини (прво читање), предлагач: Представнички дом;
 7. Извјештај Заједничке комисије за усаглашавање текста о Предлогу закона о измјенама и допунама Закона о путним исправама Босне и Херцеговине ;
 8. Извјештај о усаглашавању текста Закључка о оснивању Привремене заједничке комисије за утврђивање старе девизне штедње грађана Босне и Херцеговине положене на рачуне домицилних банака и филијала у Босни и Херцеговини;
 9. Одлука Предсједништва Босне и Херцеговине о утврђивању кандидата за генералске позиције у Оружаним снагама Босне и Херцеговине (број: 01,02-03-110/08 од 23.1.2008), ради потврђивања;
 10. Извјештај о раду Државне регулаторне комисије за електричну енергију у 2007. години;
 11. Давање сагласности за ратификацију Споразума између Савјета министара БиХ и влада осталих земаља учесница СЕЕЦП-а, Мисије привремене управе Уједињених нација на Косову, у име Косова, у складу са Резолуцијом Савјета безбједности УН-а број 1244 о аранжманима земље домаћина за Секретаријат Савјета за регионалну сарадњу;
 12. Давање сагласности за ратификацију Споразума између Савјета министара БиХ и Владе Републике Мађарске о успостављању Оквирног програма за финансијску сарадњу;
 13. Давање сагласности за ратификацију Друге измјене и допуне Споразума о кредиту и финансирању од 23. новембра 2004. године између Босне и Херцеговине, Федерације Босне и Херцеговине, Републике Српске и Kreditanstalt fur Wiederaufbau – Frankfurt na Majni „KFW“ – Санација градских водовода и канализационих система у Босни и Херцеговини (kpaj)

Пленарне сједнице домова Парламентарне скупштине БиХ дигитално се снимају од 22.5.2007. а њихово директно праћење посредством web презентације доступно је од 20.2.2008. Систем за дигитално снимање и пренос сједница донација је Амбасаде САД-а у БиХ коју имплементира Мисија ОЕБС-а у БиХ.