MENI

5. sjednica Komisije za izbor i praćenje rada Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije

26.11.2015 12:00 sala 2/II

Dnevni red:


  1. Verifikacija zapisnika sa 4. sjednice Komisije,
  2. Razmatranje Izvještaja o radu Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije za period 01. 01. - 30. 09. 2015. godine (sačinilac: Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije), 
  3. Razmatranje Programa rada Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije za 2016. godinu (sačinilac: Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije),
  4. Razmatranje Informacije o aktuelnom stanju aktivnosti po pitanju donošenja planova integriteta (sačinilac: Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije),
  5. Razmatranje Prijedloga Poslovnika o radu Komisije za izbor i praćenje rada Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije (sačinilac: Komisija za izbor i praćenje rada Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije),
  6. Tekuća pitanja.