MENI

5. sjednica Odbora za žalbe građana Parlamentarne skupštine BiH

25.6.2014. 11:00 sala 2/II

Dnevni red:


 1. Usvajanje Zapisnika 4. sjednice Odbora za žalbe građana Parlamentarne skupštine BiH;
 2. Razmatranje Žalbe broj: 05/2-50-17-1248-1/13 od 2.6.2014. i Izvješća Državne agencije za istrage i zaštitu broj: 16-06-34-3-5772-2/13 od 28.1.2014. ;
 3. Razmatranje žalbi na rad policijskih službenika Granične policije BiH:
  a) Žalba broj: 05/2-50-17-227-16/14 od 6.5.2014. i Izvješće o provedenom internom postupku Granične policije BiH, broj: 17-07-34-4-1160/14 od 10.6.2014.,
  b) Žalba broj: 05/2-50-17-227-17/14 od 6.5.2014. i Izvješće o provedenim preliminarnim provjerama Granične policije BiH, broj: 17-07-34-7-1104/14 od 14.5.2014.,
  c) Žalba broj: 05/2-50-17-227-20/14 od 4.6.2014. i Izvješće o provedenom internom postupku Granične policije BiH, broj: 17-07-34-7-1431/14 od 11.6.2014.;
 4. Utvrđivanje Prijedloga izmjena i dopuna Poslovnika o radu Odbora za žalbe građana na rad policijskih službenika u policijskim tijelima Bosne i Hercegovine Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 84/09);
 5. Tekuća pitanja.


  NAPOMENA: Sjednica Odbora za žalbe građana zatvorena je za javnost.