MENI

5. сједницa Одбора за жалбе грађана Парламентарне скупштине БиХ

25.6.2014. 11:00 сала 2/II

Дневни ред:


 1. Усвајање Записника са 4. сједнице Одбора за жалбе грађана Парламентарне скупштине БиХ;
 2. Разматрање жалбе број: 05/2-50-17-1248-1/13 од 02. 06. 2014. године и Извјештаја Државне агенције за истраге и заштиту, број: 16-06-34-3-5772-2/13 од 28. 01. 2014. године; 
 3.  Разматрање жалби на рад полицијских службеника Граничне полиције БиХ:
  a) жалба број: 05/2-50-17-227-16/14 од 06. 05. 2014, и Извјештај о спроведеном интерном поступку Граничне полиције БиХ, број: 17-07-34-4-1160/14 од 10. 06. 2014. године,
  б) жалба број: 05/2-50-17-227-17/14 од 06. 05. 2014. године и Извјештај о извршеним прелиминарним провјерама Граничне полиције БиХ, број: 17-07-
  34-7-1104/14 од 14. 05. 2014. године,
  ц) жалба број: 05/2-50-17-227-20/14 од 04. 06. 2014. године и Извјештај о спроведеном интерном поступку Граничне полиције БиХ, број: 17-07-34-7-
  1431/14 од 11. 06. 2014. године;
 4. Утврђивање Предлога измјена и допуна Пословника о раду Одбора за жалбе грађана на рад полицијских службеника у полицијским тијелима Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", број 84/09);
 5. Текућа питања.


  НАПОМЕНА: Сједница Одбора за жалбе грађана затворена је за јавност.