MENI

21. sjednica Neovisnog povjerenstva za praćenje uvjeta boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava osoba nad kojima se izvršavaju kaznene sankcije i druge mjere koje je izrekao u kaznenom postupku Sud Bosne i Hercegovine, strani sudovi za djela predviđena Kaznenim zakonom Bosne i Hercegovine ili međunarodnim ugovorom čija je potpisnica Bosna i Hercegovina ili drugi sud sukladno zakonu Bosne i Hercegovine

29.3.2012. 10:00 Ostalo

Dnevni red:


  1. Usvajanje Zapisnika 20. sjednice Nezavisne komisije;
  2. Usvajanje Zapisnika o posjeti KPZ-u Mostar;
  3. Usvajanje Izvještaja o posjeti KPZ-u Mostar;
  4. Razmatranje dostavljenog izvještaja Pritvorske jedinice na državnom nivou u vezi s preduzetim aktivnostima u odnosu na pritvorenika Miluna Kornjaču.
  5. Inicijativa za dopunu ZIKS-a BiH - dopis Ministarstva pravde BiH, od 12.3.2012.;
  6. Tekuća pitanja:
    - Godišnji izvještaj Ministarstva pravde BiH o broju osuđenih i pritvorenih lica.

ODRŽANE SJEDNICE