MENI

21. сједница Независнe комисијe за праћење услова боравка у заводима, поступање и поштовање људских права лица над којима се извршавају кривичне санкције и друге мјере које је изрекао у кривичном поступку Суд Босне и Херцеговине, страни судови за дјела предвиђена кривичним законом Босне и Херцеговине или међународним уговором чији је потписник Босна и Херцеговина, или други суд у складу са законом Босне и Херцеговине

29.3.2012. 10:00 Oстало

Дневни ред:


  1. Усвајање Записника 20. сједнице Независне комисије;
  2. Усвајање Записника о посјети КПЗ-у Мостар;
  3. Усвајање Извјештаја о посјети КПЗ-у Мостар;
  4. Разматрање достављеног извјештаја Притворске јединице на државном нивоу у вези с предузетим активностима у односу на притвореника Милуна Корњачу.
  5. Иницијатива за допуну ЗИКС-а БиХ - допис Министарства правде БиХ, од 12.3.2012.;
  6. Текућа питања:
    - Годишњи извјештај Министарства правде БиХ о броју осуђених и притворених лица.

ОДРЖАНЕ СЈЕДНИЦЕ