MENI

36. sjednica Neovisnog povjerenstva za praćenje uvjeta boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava osoba nad kojima se izvršavaju kaznene sankcije i druge mjere koje je izrekao u kaznenom postupku Sud Bosne i Hercegovine, strani sudovi za djela predviđena Kaznenim zakonom Bosne i Hercegovine ili međunarodnim ugovorom čija je potpisnica Bosna i Hercegovina ili drugi sud sukladno zakonu Bosne i Hercegovine

19.12.2013. 10:00 Plava dvorana

Dnevni red:


 1. Usvajanje Zapisnika 35. sjednice Neovisnog povjerenstva;
 2. Usvajanje Izvješća o posjeti Pritvorskoj jednici Suda BiH;
 3. Usvajanje Izvješća o posjeti KPZ-a Mostar;
 4. Usvajanje Izvješća o posjeti KPZ-a Trebinje;
 5. Predstavka zatvorenika KPZ-a Zenica koju je Neovisno povjerenstvo zaprimilo 07.11.2013.godine broj: 05/6-50-17-208/13;
 6. Predstavka zatvorenika Pritvorske jedinice Suda BiH broj: 11-15-1-190-1/13 od 14.11.2013. a koju je Neovisno povjerenstvo zaprimilo 15.11.2013.godine broj: 05/6-50-17-208/13;
 7. Tekuća pitanja
  a) Dopis Ministarstva pravde BiH broj 06-15-5-10949/13 od 15.11.2013. godine a vezano za Popis osoba koje se nalaze na izdržavanju kazne zatvora;
  b) Utvrđivanje Plana aktivnosti za januar 2014. godine

ODRŽANE SJEDNICE