MENI

2. sjednica Nezavisne komisije za praćenje uslova boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava lica nad kojima se izvršavaju krivične sankcije i druge mjere koje je izrekao u krivičnom postupku Sud Bosne i Hercegovine, strani sudovi za djela predviđena Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine ili drugi sud u skladu sa zakonom Bosne i Hercegovine

25.2.2016 12:00 sala 2/I

Dnevni red:


  1. Usvajanje Zapisnika Konstituirajuće sjednice Nezavisne komisije;
  2. Usvajanje Izvještaja o posjeti Jedinici za izgradnju državnog zatvora;
  3. Razmatranje Prijedloga Izvještaja o radu Nezavisne komisije za 2015. godinu;
  4. Razmatranje Prijedloga Plana rada Nezavisne komisije za 2016. godinu;
  5. Tekuća pitanja
    a) Odluka Zajedničke komisije za administrativne poslove Parlamentarne skupštine BiH o naknadama za rad u Nezavisnoj komisiji broj:03/5-50-14-11-7,24/16 od 4.2.2016. godine
    b) Utvrđivanje Plana aktivnosti za mart 2016. godine

ODRŽANE SJEDNICE