MENI

26. sjednica Odbora za žalbe građana Parlamentarne skupštine BiH

25.2.2016 17:00 sala 2/I

Dnevni red:


 1. Usvajanje Zapisnika 25. sjednice Odbora za žalbe građana Parlamentarne skupštine BiH;
 2. Razmatranje žalbi na rad policijskih službenika Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH:
  a) žalba, broj: 05/2-50-17-70-61/15, od 2.11.2015., i Izvještaj Direkcije, broj: 20-02/1-07-6-1784-8/15, od 20.1.2016.;
  b) žalba, broj: 05/2-50-17-70-62/15, od 17.11.2015., i Izvještaj Direkcije, broj: 20-02/1-07-6-1894-6/15, od 13.1.2016.
 3. Razmatranje žalbi na rad policijskih službenika Granične policije BiH:
  a) žalba, broj: 05/2-50-17-70-44/15, od 17.8.2015., i dopuna Izvještaja Granične policije BiH, broj: 17-07-34-7-2756/15 od 1.2.2016., dostavljena po Zaključku Odbora broj: 05/-50-13-28-24,2/15, od 22.12.2015.;
  b) žalba, broj: 05/2-50-17-70-48/15, od 2.9.2015., i dopuna Izvještaja Granične policije BiH, broj: 17-07-34-7-3208/15 od 8.2.2016., dostavljena po Zaključku Odbora broj: 05/-50-13-28-24,2/15, od 22.12.2015.;
  c) žalba, broj: 05/2-50-17-70-57/15, od 6.10.2015., i dopuna Izvještaja Granične policije BiH, broj: 17-07-34-7-3636/15 od 3.2.2016., dostavljena po Zaključku Odbora broj: 05/-50-13-28-24,2/15, od 22.12.2015.;
  d) žalba, broj: 05/2-50-17-70-64/15, od 7.12.2015., i Izvještaj o izvršenim preliminarnim provjerama Granične policije BiH, broj: 17-07-34-7-4437/15, od 11.2.2016.;
  e) žalba, broj: 05/2-50-17-70-65/15, od 7.12.2015., i Izvještaj o provedenom internom postupku Granične policije BiH, broj: 17-07-34-7-4477/15, od 3.2.2016.;
  f) žalba, broj: 05/2-50-17-397/16, od 3.2.2016., i Izvještaj o izvršenim preliminarnim provjerama Granične policije BiH, broj: 17-07-34-7-4026/15, od 29.1.2016.;
 4. Tekuća pitanja.


NAPOMENA: Sjednica Odbora za žalbe građana zatvorena je za javnost.