MENI

10. sjednica Komisije za izbor i praćenje rada Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije

23.6.2016 11:00 sala 2/II

Dnevni red:  1. Verifikacija zapisnika sa 9. sjednice Komisije,
  2. Intervjui sa kandidatima za direktora i dva zamjenika direktora Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije,
  3. Tekuća pitanja.

Napomena: Sjednica Komisije je zatvorena za javnost.