MENI

10. sjednica Povjerenstva za izbor i praćenje rada Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije

23.6.2016. 11:00 sala 2/II

Dnevni red:  1. Verificiranje zapisnika sa 9. sjednice Povjerenstva,
  2. Intervjui sa kandidatima za ravnatelja i dva zamjenika ravnatelja Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije,
  3. Tekuća pitanja.
Napomena: Sjednica Povjerenstva je zatvorena za javnost.